Byggbranschen står för en femtedel av Co2-utsläppen i Sverige och branschen skapar en tredjedel av Sveriges totala avfall om vi bortser till gruvindustrin. Modus Sverige har med sitt miljöarbete lagt grunden för en mer hållbar bransch genom att vi certifierat våra produkter och att vi kan sedan säkerställa att produkterna når maximal potential genom att återbrukas vid hyresgästanpassningar.

Från hållbar kontorsdesign till service och återbruk och allt däremellan. Vårt materialflöde startar med prefabricerad produktion i egna fabriker i Sverige och vi hjälper Dig att få maximal potential av inredningen vi levererat genom att vi bygger om med befintligt material

Med prefabricerade väggsystem skapas arbetsplatser med rätt rumsligheter för att optimera, effektivisera lokalen och attrahera nya medarbetare. Hållbara och effektiva rumslösningar av högsta miljöklass, minskade avfallsmängder och CO2-utsläpp. I tillägg gör Du både tids- och kostnadsvinster

En livscykelanalys (LCA) tydliggör skillnaderna Det framkommer, i den externa utredning, utförd av Swecos, att miljöpåverkan minskar med 95% (motsvarande 27 kilo CO2 per kvadratmeter vägg) om Du väljer att använda Dig av Modus Uni Wall jämfört med en traditionell, platsbyggd, vägg under fastighetens livscykel. När det är dags att flytta väggen, vid ombyggnation, visar sig de enorma skillnaderna.

Modus produkter har komplett miljödokumentation. Ur produkternas EPD:er kan Du hämta den livscykeldata Ditt projekt behöver. Alla produkter är certifierade enligt branschens krav