MODUS LOOP - Livscykel med inbyggd hållbarhet

Modus LOOP är namnet på vårt cirkulära återbrukskoncept för fastighetens hela livscykel. Konceptet bygger på att fastigheten inreds med våra prefabricerade rumslösningar, som sedan enkelt kan flyttas och återanvändas när behoven förändras, eller när fastigheten behöver renoveras och utvecklas. Detta leder till stora tids- och kostnadsbesparingar, men också till ett väsentligt minskat klimatavtryck.

Modus LOOP består av tre delkoncept för de olika behoven, under fastighetens olika faser: Modus Nybyggnation, Modus Direkt och Modus ROT.

Så här fungerar MODUS LOOP

Modus LOOP – Nybyggnation

För nybyggnationer har Modus utvecklat ett delkoncept med lokala projektorganisationer som är med genom hela projektet. Här erbjuder vi bland annat rådgivning vid planering och projektering, för att redan från början etablera vårt storskaligt återbrukbara rumskoncept med flyttbara väggar – det som vi kallar Modus LOOP. Det cirkulära konceptet skapar förutsättningarna för attraktiva, framtidssäkrade lokaler med minimalt klimatavtryck. Dessutom sparar man både tid och pengar – inte bara vid nybyggnationen, utan också vid all framtida utveckling av lokalerna, genom att man bygger in möjligheten att snabbt och enkelt kunna anpassa lokalerna när behoven förändras.

Modus LOOP – Direkt

Modus LOOP Direkt hjälper till med alla mindre förändringar under hela fastighetens livscykel. Från anpassning av rumslösningar när företagets behov ändras, till uppfräschning av lokalerna när en ny hyresgäst flyttar in. Förutsättningen är förstås att fastigheten redan från början är inredd med vårt cirkulära Modus LOOP-koncept med flyttbara väggar. Varje Direkt-team är dedikerat till en fastighet, där de har full koll på lokalens förutsättningar, och där de fungerar som en direktkontakt mot förvaltning och hyresgäst. Det gör att de snabbt och smidigt kan flytta rumslösningar, rekonditionera väggar och ändra kontorets layout – allt efter de behov som uppstår. Och eftersom det varken dammar eller låter särskilt mycket, behöver hyresgästen ofta inte ens flytta ut. Snabbt och kostnadseffektivt, samtidigt som man också behåller möjligheterna – och fördelarna – med flyttbara rum och väggar för kommande anpassningar.

Modus LOOP – ROT

Vid större ombyggnationer engagerar vi delkonceptet Modus LOOP ROT – en lokal projektorganisation som i nära samarbete med berörda parter genomför uppdraget med utgångspunkt i fastighetens unika förutsättningar. I fastigheter som redan har Modus LOOP-konceptet inbyggt, rekonditioneras och monteras väggarna enligt den nya planlösningen – självklart med förnyad produktgaranti. I fastigheter som tidigare haft platsbyggda väggar, kan vårt ROT-team här nu bygga in vårt cirkulära LOOP-koncept. Det gör att man i framtiden kan dra nytta av det cirkulära konceptets alla fördelar, med tids- och kostnadsbesparingar i alla framtida anpassningar och ombyggnationer.

Modus LOOP – Inbyggda resurser

Modus har genom åren byggt upp en infrastruktur som utgör själva navet i det cirkulära konceptet Modus LOOP. Med väl tilltagna resurser har vi unika förutsättningar att stötta projekten och skapa hållbarhetsvärden under hela fastighetens livscykel. Det är vi ensamma om att kunna erbjuda. Grunden utgörs av ett heltäckande produktsortiment som utvecklas och byggs i våra egna snickeri- och glasfabriker här i Sverige, vilket ger enkla kommunikationsvägar och korta, säkra leveranser. I vårt egenutvecklade digitala stödsystem har vi total koll på alla väggmoduler i samtliga projekt och byggnader runt om i landet. Här kan vi också säkerställa ett rationellt produkt- och arbetsflöde, med konceptanpassade produktions-, logistik- och montagelösningar för alla typer av projekt. Vi har också en stor lokal organisation med rutinerade projektledare och hantverksskickliga montörer, som alla är vana att samarbeta med andra underentreprenörer i projekten. Allt för att snabbt, smidigt och kostnadseffektivt kunna leverera marknadens hållbaraste – och trivsammaste – arbetsplatser.

Modus LOOP – Cirkuläritet på riktigt

Med alla de rumsförändringar som kommer att göras under fastighetens livscykel – som ju kan vara uppåt 100 år – så kan man lätt förstå vilka enorma besparingar man kan göra om man har byggt in Modus LOOP-konceptet. Dels vad gäller tid och kostnader, men framför allt vad gäller klimatavtrycket. Och då har vi inte ens pratat om hur vackra och trivsamma våra kontorslösningar är.

Bygga cirkulärt är inte så komplicerat som det låter.

Låt oss ta ett möte, så förklarar vi allt.

EPD:er och komplett dokumentation

Alla Modus produkter har komplett miljövarudokumentation. Ur produkternas EPD:er kan du hämta den livscykeldata ditt projekt behöver. Alla produkter är certifierade enligt branschens krav.

En livscykelanalys (LCA) tydliggör skillnaderna

En livscykelanalys (LCA) tydliggör skillnaderna Det framkommer, i den externa utredning, utförd av Swecos, att miljöpåverkan minskar med 95% (motsvarande 27 kilo CO2 per kvadratmeter vägg) om Du väljer att använda Dig av Modus Uni Wall jämfört med en traditionell, platsbyggd, vägg under fastighetens livscykel. När det är dags att flytta väggen, vid ombyggnation, visar sig de enorma skillnaderna.