Sveriges mest hållbara arbetsplatser

Vårt mål är att skapa marknadens mest hållbara arbetsplatser och att hjälpa Sveriges fastighetsägare att sänka sitt klimatavtryck. Och det är en målsättning vi kan uppfylla. Vår historia går över 70 år tillbaka i tiden och även om mycket har förändrats och moderniserats, så är mycket fortfarande sig likt. Vi har fortfarande all utveckling och tillverkning i Sverige och har egna fabriker för såväl snickeri som glastillverkningen. Det innebär inte bara större leveranssäkerhet och miljöfördelar på grund av kortare transporter, utan även att vi kan vara snabbfotade och lyhörda när det gäller våra kunders behov och önskemål.