Multi Room – Small

Multi Room Small är ett riktigt samtalsrum för 1-3 personer som behöver hålla kortare möten och ostörda samtal. Ett rum med tilltagen volym som medger dialog och öppenhet. Här riskerar man inte att störa eller blir störd. Rummet fungerar utmärkt som kontorsrum för enskilt arbete och kan utformas efter dina behov. Valet är ditt – möjligheterna är nästintill oändliga!
Kategorier: