Multi Room – Medium

Multi Room Medium är ett riktigt mötesrum för 4-5 personer. Ett rum med tilltagen rumsvolym som passar för såväl interna som externa möten. Rummet kan utformas efter dina behov. Valet är ditt – möjligheterna är nästintill oändliga!
Kategorier: