Hållbarheten
sitter i väggarna.

ett cirkulärt koncept med väggar som kan återbrukas och bli till nya kontor i

Hos oss på Modus sitter hållbarheten bokstavligen i väggarna. I vår storskaliga och rationella byggprocess tillverkar vi systemväggar som är 100% återbrukbara, vilket ger ett väsentligt minskat klimatavtryck under fastighetens livscykel, jämfört med platsbyggda väggar. Helt utan att göra avkall på kvalitet, design och ljudklassning. Och eftersom våra väggar lätt kan flyttas och återanvändas så kan kontoret enkelt anpassas när verksamheten förändras. Snabbt, kostnadseffektivt och bra för miljön.

MODUS LOOP - Livscykel med inbyggd hållbarhet

Modus LOOP är namnet på vårt cirkulära återbrukskoncept för fastighetens hela livscykel. Konceptet bygger på att fastigheten inreds med våra prefabricerade rumslösningar, som sedan enkelt kan flyttas och återanvändas när behoven förändras, eller när fastigheten behöver renoveras och utvecklas. Detta leder till stora tids- och kostnadsbesparingar, men också till ett väsentligt minskat klimatavtryck.

Modus LOOP består av tre delkoncept för de olika behoven, under fastighetens olika faser: Modus LOOP Nybyggnation, Modus LOOP Direkt och Modus LOOP ROT.

Modus LOOPNYBYGGNATION

Modus Nybyggnation ser till att det cirkulära återbrukskonceptet Modus LOOP byggs in i fastigheten redan från början, eftersom det är själva förutsättningen för att man i framtiden ska kunna få alla fördelar av konceptet.

Modus LOOPDIREKT

Modus Direkt fungerar som en serviceorganisation för hyresgäst och förvaltare, och tar hand om mindre förändringar under resans gång. Det kan till exempel handla om att flytta en vägg eller att skapa nya rumslösningar när verksamheten förändras. Ofta behöver hyresgästen inte ens flytta ut, eftersom det varken dammar eller låter särskilt mycket. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt.

Modus LOOPROT

Större renoveringar och ombyggnationer – som till exempel när det kommer in en ny hyresgäst – genomförs av Modus ROT. Här utgår man från förutsättningarna i den befintliga fastigheten, även om den från början inte inretts med Modus systemväggar, för att i framtiden kunna få alla fördelar som Modus LOOP innebär.

Bygga cirkulärt är inte så komplicerat som det låter.

Låt oss ta ett möte, så förklarar vi allt.

Sveriges mest hållbara arbetsplatser

Vårt mål är att skapa marknadens mest hållbara arbetsplatser och att hjälpa Sveriges fastighetsägare att sänka sitt klimatavtryck. Och det är en målsättning vi kan uppfylla. Vår historia går över 70 år tillbaka i tiden och även om mycket har förändrats och moderniserats, så är mycket fortfarande sig likt. Vi har fortfarande all utveckling och tillverkning i Sverige och har egna fabriker för såväl snickeri som glastillverkningen. Det innebär inte bara större leveranssäkerhet och miljöfördelar på grund av kortare transporter, utan även att vi kan vara snabbfotade och lyhörda när det gäller våra kunders behov och önskemål.

en ny trivsam arbetsplats som efter ett tag blir lite gammal och som då blir till

Snabbt. Kostnadseffektivt. Bra för miljön.

57% Lägre
kostnad
50% Kortare
byggtid
95% Lägre
CO2-avtryck

Multi Room
Ett rum i rummet.

NYHET!

Framtidssäkrade produkter

Multi Room – Large

Multi Room – Medium

Multi Room – Small

Skjutglasparti

Aluminiumkarm

Portal

Uni Wall

Loc Wall

Glass Front – New York

Glass Front – Sound

Glass Front

Eco Panel

Flush Front

5 års garanti.
På nytt och på gammalt.

När du väljer rumslösningar från Modus får du alltid 5 års produktgaranti. Och det gäller faktiskt inte bara när produkten är ny. Vi lämnar lika lång garanti på de väggar vi tar tillbaka, renoverar och återbrukar. Det kan vi göra, eftersom vi vet att produkten håller exakt samma höga kvalitet varje gång den återanvänds.

Här sitter hållbarheten i väggarna

KLARNA

ACADEMIC WORK

LINDE

HELIO

BOKA TEAMS- MÖTE

Vill du ha Sveriges hållbaraste arbetsplats?

Boka ett teams-möte med oss.